top of page
  • White Facebook Icon
חינוכים - ערכות משחקים לרכישה

ערכות משחקים

ערכות המשחק משלבת למידה חוויתית רב חושית תוך כדי משחק. למידה דרך משחק נתפסת כיעילה ומזמנת למידה טבעית, והמטרות הלימודיות מושגות בה בדרך מהנה.

המשחקים באתר הינם משחקיים דידקטיים הנותנים מענה למיומנות הנדרשות לפי משרד החינוך בתחום החשבון, השפה, קריאה והכנה לכיתה א'.

ערכות המשחקים אלו ערכות להדפסה ואינן כלולות במנוי . ניתן לרכוש אותן דרך אתר בתוספת תשלום ולקבל אותן בדואר האלקטרוני.

ערכת משחקי הכנה לכיתה א
חינוכים - ערכות משחקים לרכישה
ערכות משחקים נוספות שיהיה ניתן לרכוש בקרוב:
חינוכים - ערכות משחקים לרכישה
bottom of page