• White Facebook Icon

ערכות משחקים

ערכות המשחק משלבת למידה חוויתית רב חושית תוך כדי משחק. למידה דרך משחק נתפסת כיעילה ומזמנת למידה טבעית, והמטרות הלימודיות מושגות בה בדרך מהנה.

המשחקים באתר הינם משחקיים דידקטיים הנותנים מענה למיומנות הנדרשות לפי משרד החינוך בתחום החשבון, השפה, קריאה והכנה לכיתה א'.

ערכות המשחקים אלו ערכות להדפסה ואינן כלולות במנוי . ניתן לרכוש אותן דרך אתר בתוספת תשלום ולקבל אותן בדואר האלקטרוני.

ערכות משחקים נוספות שיהיה ניתן לרכוש בקרוב:
Show More

"משחק הוא הדרך של הילדים ללמוד את מה שלא ניתן ללמד אותם"

מריה מונטסורי

© כל הזכויות שמורות לאדר סקופ - חינוכים - חינוך עם חיוך