top of page
  • White Facebook Icon
חינוכים - חינוך עם חיוך
להורדת האסטרטגיות לחצו על הקובץ הנבחר:

אסטרטגיות למידה

זהו מאגר של אסטרטגיות למידה המיועד לתת כלים להשגת מטרות לימודיות בצורה יעילה.

האסטרטגיות משמשות להבנת חומר חדש או מיומנות חדשה ומסייעות להכנת שיעורי בית ומטלות.

אסטרטגיות למידה מאפשרות לתלמיד לרכוש דרכי למידה אשר הופכות את תהליך הלמידה לחוויתי ואפשרי. האסטרטגיות עוזרות לתלמיד להתגבר מחסומים,קשיים לימודים, בעיות זכרון וחוסר הבנה.

bottom of page